Formularz kontaktowy

Pola oznaczone jako * są wymagane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych: Sala weselna Casilla - catering na potrzeby marketingu bezpośredniego wszystkich towarów Sala weselna Casilla - catering oraz wszystkich innych celów wymienionych w punkcie 3 Klauzuli informacyjnej dla Klientów Sala weselna Casilla - catering. W zakresie marketingu bezpośredniego mieści się sporządzenie oferty netto i przesłanie jej na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty, ustalenie danych adresowych w celu przesłania próbek handlowych.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.


Sala bankietowa – weselna Casilla

Gdańska 2, 84-242 Kębłowo

tel. +48 601 965 555